Co to znaczy MBO? – Wszystko, co musisz wiedzieć

MBO, czyli Management by Objectives (zarządzanie przez cele), to popularna metoda zarządzania, która skupia się na osiąganiu celów organizacji poprzez wyznaczanie i monitorowanie celów indywidualnych dla pracowników. Jest to podejście, które promuje zaangażowanie pracowników, rozwój osobisty i wzrost efektywności organizacji. W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć na temat MBO, włączając w to jego zastosowanie, korzyści i wyzwania.

Spis treści:

 1. Wprowadzenie do MBO
 2. Zasady MBO
 3. Kroki wdrażania MBO
 4. Zalety MBO
 5. Wyzwania MBO
 6. Przykład zastosowania MBO
 7. Podsumowanie

1. Wprowadzenie do MBO

MBO, czyli zarządzanie przez cele, jest podejściem do zarządzania, które skupia się na ustalaniu i osiąganiu celów organizacji poprzez wyznaczanie celów indywidualnych dla pracowników. Metoda ta została wprowadzona przez Petera Druckera w latach 50. XX wieku i od tego czasu zdobyła dużą popularność wśród organizacji na całym świecie.

Głównym celem MBO jest stworzenie jasnych i mierzalnych celów, które są zgodne z celami organizacji. Pracownicy są zaangażowani w proces ustalania tych celów i są odpowiedzialni za ich osiągnięcie. MBO promuje również regularne monitorowanie postępów w kierunku celów oraz daje pracownikom możliwość samodzielnego zarządzania swoją pracą.

2. Zasady MBO

MBO opiera się na kilku kluczowych zasadach, które są niezbędne do skutecznego wdrożenia tej metody zarządzania:

 • Jasne cele: Cele muszą być jasno sformułowane, mierzalne i osiągalne. Pracownicy muszą wiedzieć, czego od nich oczekuje się i jakie są oczekiwane rezultaty.
 • Partycypacja pracowników: Pracownicy powinni mieć możliwość uczestniczenia w procesie ustalania celów. To daje im większe poczucie zaangażowania i odpowiedzialności za ich osiągnięcie.
 • Regularne monitorowanie: Postępy w kierunku celów powinny być regularnie monitorowane i oceniane. To pozwala na szybką reakcję na ewentualne problemy i dostosowanie działań w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów.
 • Opinie zwrotne: Pracownicy powinni otrzymywać regularne opinie zwrotne na temat swojej pracy i postępów w kierunku celów. To pomaga w identyfikacji mocnych stron i obszarów do poprawy.
 • Wzajemne porozumienie: Zarówno menedżerowie, jak i pracownicy powinni osiągnąć wzajemne porozumienie w sprawie celów i oczekiwanych rezultatów. To zapewnia klarowność i unika nieporozumień.

3. Kroki wdrażania MBO

Wdrożenie MBO wymaga przemyślanego procesu, który obejmuje kilka kluczowych kroków:

 1. Określenie celów organizacji: Pierwszym krokiem jest określenie celów organizacji. Cele te powinny być zgodne z misją i strategią organizacji.
 2. Określenie celów indywidualnych: Następnie należy określić cele indywidualne dla pracowników. Cele te powinny być związane z celami organizacji i dostosowane do umiejętności i możliwości pracowników.
 3. Porozumienie i planowanie: Menedżerowie i pracownicy powinni osiągnąć porozumienie w sprawie celów i ustalić plan działania. Plan powinien zawierać konkretne kroki, terminy i odpowiedzialności.
 4. Monitorowanie postępów: Postępy w kierunku celów powinny być regularnie monitorowane. Menedżerowie powinni spotykać się z pracownikami, aby omówić postępy i udzielić opinii zwrotnych.
 5. Ocena i nagradzanie: Na koniec okresu oceny pracownicy są oceniani pod kątem osiągnięcia celów. Osiągnięcie celów może być nagradzane, co motywuje pracowników do dalszego rozwoju.

4. Zalety MBO

MBO ma wiele zalet, które przyczyniają się do wzrostu efektywności organizacji i zaangażowania pracowników:

 • Klarowność celów: MBO pomaga w stworzeniu jasnych i mierzalnych celów, które są zgodne z celami organizacji. To zapewnia klarowność i unika nieporozumień.
 • Wezwanie do działania: Zapoznaj się z definicją MBO i dowiedz się więcej na ten temat!

  Link tagu HTML: https://www.turystykawsieci.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here