Jak napisać biznesplan?

Stworzenie biznesplanu nie jest trudnym zadaniem – zwłaszcza z uwagi na dużą ilość wzorów i przykładów udostępnianych przez pomocne osoby w internecie lub umieszczanych w specjalnych publikacjach dla młodych przedsiębiorców. W praktyce okazuje się jednak, że zanim taki dokument powstanie, będzie trzeba spędzić sporo czasu nad mozolną produkcją poszczególnych jego części. Dlatego też zachęcamy do skorzystania z poniższych wskazówek, które powinny znacznie ułatwić prace nad biznesplanem.

Przygotuj się

Zanim zaczniesz pisać, przygotuj ołówek, długopis, kartkę papieru, możesz też pracować przy komputerze. Pozbądź się niepotrzebnych bodźców, które mogą cię rozpraszać. Poszukaj wzoru lub wzorów, które są najbardziej zbliżone do tego, jaki efekt końcowy chcesz uzyskać. Pomocny będzie oczywiście internet, możesz też sięgnąć po biznesplan otrzymany od znajomego (koniecznie kompletny i zaakceptowany).

Ramowa struktura biznesplanu

Chociaż tego typu dokumenty są różne, przeważnie zawierają podpunkty takie jak: opis działalności, pracownicy, oferta, analiza rynku i klientów, analiza konkurencji, organizacja działalności, analiza SWOT, kwestie finansowe, projekt realizacji założeń. Najłatwiej ci będzie w pierwszej kolejności skrótowo – na przykład od myślników – wymyślić kilka idei do każdego z podpunktów. Będzie to baza do rozpisania założeń w chwili, gdy już zdecydujesz się, co dokładnie napisać.

Jak napisać biznesplan?Opis działalności – to proste, musisz w kilku zwięzłych zdaniach zaprezentować swoją działalność (firmę). Spróbuj zrobić to w sposób interesujący, podając najważniejsze szczegóły bez zdradzania jednak tego, co masz wyjątkowego do zaoferowania. Sprecyzuj przedmiot, jakim się będziesz zajmować, jakie usługi świadczyć itd.

Pracownicy – przedstaw pokrótce charakterystykę „załogi”. Jeśli zakładasz własną działalność, jednoosobową, opisujesz siebie, czyli jakie masz wykształcenie, doświadczenie, co będziesz robić w firmie. Jeśli zatrudniasz pracowników – opisujesz analogicznie ich stanowiska tak jak swoje. Jeśli planujesz współpracować z innymi podmiotami, również podaj kilka szczegółów. Uzasadnij w tym punkcie, dlaczego jesteś w stanie realizować założenia z poprzedniego punktu dotyczącego działalności.

Oferta – czyli to samo co w punkcie pierwszym, ale dokładniej, najlepiej bardzo zwięźle i konkretnie. Dla większej czytelności również można posłużyć się myślnikami lub innym typem listy.

Analiza rynku i klientów – zaznaczasz, do kogo kierujesz swoją ofertę. Możesz podać konkretne grupy i rodzaje klientów (np. rozróżniasz osoby prywatne lub innych przedsiębiorców). Dobrze będzie wskazać, dlaczego klientom należącym do tych grup spodoba się stworzona oferta.

Analiza konkurencji – wyróżniasz się na tle konkurencji? Opisz jak, co dzięki temu zyskują klienci, itd.

Organizacja działalności  – dość dokładnie opisz wszystko, co może być interesujące odnośnie twojej firmy, np. czy działalność będzie się odbywała w lokalu czy zdalnie, jak położenie lokalu wpłynie na twój biznes, kim będą twoi dostawcy, czy zamierzasz działać w sektorze sprzedaży, usług, obsługi klienta, a także w jaki sposób będziesz reklamować działalność. Możesz poprzeć wszystko odwołaniami do już funkcjonujących przedsiębiorstw.

Analiza SWOT  – to punkt poświęcony na prezentację mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń. Jak łatwo się domyślić, najwięcej piszemy o pozytywach, negatywów nie możemy wprawdzie całkiem pominąć, ale należy je okroić do minimum.

Kwestie finansowe – punkt uznawany za najtrudniejszy. Musisz tutaj oszacować i podać wszelkie koszty, jakie poniesiesz w celu rozpoczęcia i prowadzenia działalności, oraz wykonać prognozę dochodów i obrotów. Warto dokładnie wszystko przekalkulować.

Projekt realizacji działalności – to niejako punkt podsumowujący. Możesz od myślników przedstawić raz jeszcze krótki plan działań prowadzący do osiągnięcia celów, jakie przed sobą stawiasz.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here