Jak poprawić jakość w firmie?

Szeroko pojęta jakość w organizacji jest niesamowicie ważna. Dbanie o nią sprawia, że firma może się stabilnie rozwijać. Aby skutecznie poprawiać poziom jakości działania przedsiębiorstwa warto wdrożyć normę ISO 9001.

Jak system zarządzania jakością zmienia organizację?

Dzięki normie ISO 9001 firmy mają solidne narzędzia do nieustannego podnoszenia jakości. Dzięki tej normie obniżane są koszty operacyjne ,co przy jednoczesnym wzroście efektywności przekłada się na wymierne korzyści finansowe. Warto też podkreślić, że dzięki zasadom normy poprawia się przejrzystość struktury firmy oraz usprawniane są wszelkie zachodzące w niej procesy, co znacznie ułatwia zarządzanie. Wprowadzenie certyfikowanego systemu zarządzania jakością wiąże się także ze wzrostem poziomu zaufania klientów oraz kontrahentów.

Skąd czerpać wiedzę o systemie zarządzania jakością?

Oczywiście wiele dobrych materiałów dotyczących norm ISO można znaleźć na fachowych portalach i blogach. Najlepszym źródłem wiedzy są osoby, które są związane z certyfikacją ISO od wielu lat ponieważ poza zakresem norm znają także praktyczną stronę ich wdrażania, doskonalenia i audytowania. Cenne informacje można zdobyć biorąc udział w konferencjach i iso szkoleniach, które dotyczą bardzo różnych tematów związanych z normami ISO. Iso szkolenia często są poświęcone szczegółom różnych norm ISO, zwłaszcza jeśli zachodziły w nich ostatnio jakieś zmiany.  Jednostki certyfikacyjne organizują także kursy, które przygotowują do przeprowadzania audytów wewnętrznych oraz sprawowania funkcji pełnomocnika kierownictwa.

Ciągłe doskonalenie

Jednym z głównych założeń normy jest nieustanne udoskonalanie systemu. W praktyce realizuje się je poprzez regularną  kontrolę oraz ulepszanie rozwiązań jakościowych. Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością wiąże się z osiąganiem coraz wyższych celów jakościowych, co przekłada się na rozwój całej firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here