Linie kablowe nn, SN, WN i NN

0
230

Usługi związane z liniami kablowymi dotyczą projektowania oraz szeregu robót związanych z budową i serwisowaniem instalacji elektroenergetycznych. Możliwa jest budowa, przebudowa i remont obiektów, jak również szeroki zakres usług w zakresie diagnostyki, pomiarów i usuwania awarii. Linie kablowe nn, SN, WN i NN często nie muszą być wyłączane w trakcie wykonywania prac.

Wykonywanie kompleksowych systemów kablowych

Energia elektryczna może być doprowadzana do różnych regionów kraju liniami kablowymi. Mają one zastosowanie zarówno dla prądu przemiennego, jak i stałego. Wykonujemy systemy kablowe 110 kV, 220 kV i 400 kV. Ponadto realizujemy wykopy i układamy trasy kablowe. Podczas projektowania linii kablowych sporządzana jest niezbędna dokumentacja techniczna, w tym kosztorysowanie robót i pomoc przy uzyskaniu wymaganych pozwoleń.

Wykonywanie pełnych pomiarów linii kablowych

Nowo uruchamiane linie kablowe nn, SN, WN i NN wymagają wykonania prób eksploatacyjnych i pomiarów diagnostycznych. Zakres czynności obejmuje sprawdzenie poprawności wykonania montażu, ciągłości żył roboczych i powrotnych, a także szczelności powłok zewnętrznych. Dodatkowo realizowany jest pomiar rezystancji izolacji, a także próba napięciowa wraz z pomiarem współczynnika strat dielektrycznych. Przed pomiarem powierzchnie zewnętrzne powinny zostać oczyszczone, natomiast w przypadku złych warunków atmosferycznych miejsce wykonywania pomiarów powinno być zabezpieczone w miejscu przyłączenia aparatury pomiarowej.

Budowa traktów światłowodowych

Budowa traktów światłowodowych dotyczy wersji kablowych i napowietrznych przy wykorzystaniu infrastruktury napowietrznych linii elektroenergetycznych. Zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi wzrasta z uwagi na unikalne właściwości światłowodów wynikające z ich specyficznej budowy. Trakty światłowodowe składają się z nadajnika oraz światłowodu. Niezbędne są także elementy takie jak sprzęgacze, rozgałęziacze, multipleksery, demultipleksery i przełączniki optyczne. Ponadto stosowane są urządzenia do regeneracji sygnału, odbiorniki, elementy elektroniczne służące do monitorowania i przetwarzania sygnału oraz komputery wraz z oprogramowaniem pozwalającym na kontrolowanie i przebieg pracy całego systemu.

Montaż muf, głowic wnętrzowych i napowietrznych

Kolejne typy produktów zapewniają właściwości elektryczne i mechaniczne, a także właściwą wytrzymałość zakończenia kabli. Mufy są najczęściej wykonywane w technologii termokurczliwej, zimnokurczliwej, taśmowej i zalewanej. Konstrukcja zależy od napięcia znamionowego, rodzaju kabla, przekroju żył, ich ilości i technologii, w jakiej zostały wyprodukowane. Głowice pozwalają uszczelnić kable przed wilgocią. Ich budowa jest uzależniona od takich czynników jak napięcie znamionowe, rodzaj izolacji oraz przeznaczenie do linii kablowych lub napowietrznych.

Inwestycje zgodne z oczekiwaniami klientów

Inwestycje realizowane są w systemie „pod klucz” lub „wybuduj”. Mogą dotyczyć całych obiektów lub jedynie wydzielonych części. Zajmujemy się pełnym opracowaniem kwestii formalnych i prawnych, a także ustanowieniem odpowiednich służebności. Prowadzone remonty mogą obejmować diagnostykę problemów i usuwanie ewentualnych awarii. Wszystkie prace prowadzone są w najkrótszych możliwych terminach, dzięki czemu linie kablowe nn, SN,WN i NN nie są narażone na przerwy w zasilaniu oraz inne operacje oznaczające niedogodności dla użytkowników instalacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here