wtorek, Sierpień 11, 2020

Design thinking w biznesie – co to jest i czy warto go wykorzystywać?

0
Design thinking w biznesie

Wprowadzając na rynek nowy produkt czy usługę, zawsze istnieje ryzyko, że wcale nie odpowiedzą one na realne potrzeby klientów tak dobrze, jak wstępnie zakładano. Użytkownicy mogą napotkać problemy, które pominięto na etapie projektowania. Ostatecznie może się okazać, że produkt czy usługa muszą zostać opracowane na nowo od podstaw. Zniechęceni odbiorcy mogą nie dać projektowi drugiej szansy. Na szczęście da się uniknąć tak kosztownych błędów, wcielając w życie ideę design thinking.

Czym jest design thinking?

Design thinking, zwany po polsku myśleniem projektowym, jest kreatywną próbą poszukiwania rozwiązań dla problemów swoich klientów. W zasadzie można przełożyć ją na sposoby i metody pracy, opracowywanie rozwiązań, strategii działania firm oraz procesy tworzenia nowych produktów i usług.

Szkolenie design thinking przybliża kolejne etapy efektywnego projektowania. Jeżeli chcesz zagłębić się w ten temat, zajrzyj na stronę https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/design-thinking,172/.

Jakie są jego zalety?

Zastosowanie metody design thinking w biznesie niesie ze sobą szereg korzyści, mianowicie:

 • pozwala ograniczać koszty przy wypuszczaniu nowego produktu lub usługi na rynek –zniwelowanie konieczności naprawy gotowego produktu;
 • zwiększa szybkość i efektywność tworzenia nowych rozwiązań oraz wyłaniania potrzeb;
 • ma uniwersalne zastosowanie – może być używany na różnych polach biznesu – niezależnie od tego, czy mowa o produktach materialnych, cyfrowych, czy też modelach biznesowych;
 • pozwala spojrzeć na problem z innej perspektywy – umożliwia wejście w buty klienta/użytkownika i ułatwia takie projektowanie, którego efektem jest jak najlepsze zaspokojenie ich potrzeb; myślenie projektowe skupia się na tym, co się chce osiągnąć przy pomocy nowego produktu lub usługi, jakie problemy klienta rozwiązać; bazując na istniejących problemach można przewidzieć przyszłe problemy; Zachęca do innowacyjnego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • pozwala zagłębić się w problem w celu ustalenia jego przyczyn;
 • służy do spełnienia wymagań klienta.

Etapy wdrażania myślenia projektowego

 • etap pierwszy: empatia

Żeby zrozumieć potrzeby klienta, trzeba się nim stać i spojrzeć na problem z jego perspektywy. Oprócz dużej dozy empatii przydaje się też gromadzenie informacji od samych klientów, do czego może posłużyć m.in. wywiad, badanie fokusowe czy ankieta.

 • etap drugi: synteza

Ma na celu selekcję informacji oraz wyłonienie głównego celu procesu myślenia projektowego. Na tym etapie dochodzi do wyłonienia najważniejszych założeń, które definiują ostateczny kształt produktu.

 • etap trzeci: burza mózgów

Gromadzenie spontanicznych pomysłów i rozwiązań. Na tym etapie wyłanianych jest jak najwięcej pomysłów i dochodzi do wybrania tych najciekawszych oraz najbardziej odpowiadających założeniom.

 • etap czwarty: prototypowanie

Połączenie wybranych rozwiązań w formę możliwie najbliższą lub zbliżoną do gotowego rozwiązania. Produkt powinien posiadać wszystkie cechy, dzięki którym może zostać odebrany tak, jak jego wersja finalna.

 • etap piąty: testowanie

Próba przetestowania prototypu na docelowej grupie odbiorców w możliwie naturalny sposób. Na tym etapie każda uwaga jest cenna. Osobom testującym nie powinno być narzucane zdanie dotyczące produktu. Warto stworzyć warunki odpowiednie do swobodnego wyrażenia opinii osób testujących. Wyciągnięte wnioski mogą posłużyć do stworzenia kolejnego prototypu, po wyeliminowaniu błędów i poszerzeniu funkcjonalności zgodnie z uwagami.

Jak design thinking wygląda w praktyce?

Warto przytoczyć tu przykład. Na rynku istnieje firma X zajmująca się dostawami produktów spożywczych bezpośrednio do klientów. Bazuje na zamówieniach, które odbiera za pośrednictwem strony internetowej oraz drogą telefoniczną. Jej celem jest stworzenie aplikacji mobilnej, która ułatwi zamawianie, uprzyjemni proces zakupów, a przede wszystkim zwiększy sprzedaż. Wstępnie właściciele usługi dowozu przyglądają się potrzebom klientów i mogą, na przykład za pośrednictwem badań, dojść do wniosku, że najistotniejsze dla klientów są: szybka płatność online, możliwość dopasowania do siebie terminu dowozu, przejrzystość dostępnego asortymentu. Ze wszystkich potrzeb oraz założeń przedsiębiorcy wyłaniają główny cel i ramową koncepcję. Następnie w procesie burzy mózgów zbierają pomysły na temat tego, w jaki sposób każda potrzeba zostanie zrealizowana. Pada kilka propozycji dotyczących metod płatności online, z których pozostają te najwygodniejsze dla klientów i najkorzystniejsze dla firmy. Z burzy mózgów wyłania się brief dla firmy programującej aplikacje w formie prototypowej. Produkt nie zostaje od razu wdrożony do użytku. Odpowiednia grupa testowa powinna użytkować aplikację przez jakiś czas w celu wychwycenia błędów, zebrania uwag i zaobserwowania brakujących funkcjonalności, które znacząco wpłynęłyby na użyteczność produktu oraz przełożyły się na pozytywne doświadczenia użytkownika. Programiści wprowadzają zalecane poprawki, aby udoskonalić produkt. Proces testowania jest ponawiany, aż do uzyskania satysfakcjonujących efektów. Dopiero wtedy gotowa aplikacja zostaje udostępniona klientom.

Artykuł sponsorowany.

Czy wczesne planowanie rozwoju zawodowego dziecka ma sens?

0
Czy wczesne planowanie rozwoju zawodowego dziecka ma sens

Nie tylko starsza młodzież powinna skorzystać z doradztwa zawodowego. Warto, by test predyspozycji zawodowych wykonać już u uczniów szkół podstawowych. Dlaczego to takie ważne?

W programie nauczania dla VII i VIII klasy od niedawna znajduje się przedmiot doradztwo zawodowe. Nie ma z niego oceny na świadectwie, ale jest obowiązkowy. Czy wprowadzenie go było słuszne?

Doradztwo zawodowe w podstawówce

W dzisiejszych czasach wybór zawodu i planowanie kariery zawodowej nie są tak łatwe jak jeszcze kilkanaście lat temu. Dlaczego? Obecny rynek pracy jest dużo trudniejszy. Przemyślenie wyboru zawodu powinno zatem nastąpić dużo wcześniej, najlepiej już w szkole podstawowej. Doradztwo zawodowe w tak młodym wieku powoduje, że młodzież dokonuje lepszych wyborów zawodowych. Wskazują na to wyniki wielu badań naukowych prowadzonych w tej dziedzinie.

Na czym polega doradztwo zawodowe w podstawówce? Doradca zawodowy pomaga uczniom w dopasowaniu ich cech (tzw. predyspozycji zawodowych) do wymogów konkretnych zawodów, określeniu celów i własnego potencjału oraz planowaniu działań związanych ze skutecznym poszukiwaniem pracy. Jego zadaniem jest skłonienie młodzieży do zastanowienia się nad planowaną karierą zawodową. Okazuje się bowiem, że prawie 40% osób w wieku szkolnym nie planuje swojej przyszłości.

Jak sprawdzić predyspozycje zawodowe dziecka?

Predyspozycje do wykonywania danego zawodu można sprawdzić w bardzo łatwy sposób – wykonując test predyspozycji zawodowych. Czym jest i na czym polega taki test? Otóż, jest to test bazujący na podziale opracowanym przez amerykańskiego psychologa J.L. Hollanda, wyróżniającym 6 typów osobowości zawodowych (realistyczną, badawczą, artystyczną, społeczną, przedsiębiorczą i konwencjonalną). Test daje odpowiedź jakie zawody najbardziej odpowiadają konkretnym cechom charakteru. Pod uwagę są brane nie tylko same cechy charakteru, ale także hobby, umiejętności, zainteresowania oraz środowisko pracy. Zazwyczaj dana osoba wykazuje połączenie dwóch typów osobowości zawodowej.

Test predyspozycji zawodowych to quiz składający się z kilkunastu pytań zamkniętych. Pytania te dotyczą m.in. charakteru, upodobań, sposobu rozwiązywania problemów, organizacji pracy. Uzyskany wynik nie wskazuje konkretnego zawodu, lecz daje dokładną analizę osobowości pod kątem zawodowym. Dzięki jego wykonaniu można poznać swoje mocne strony i uzyskać inspirację. Na wiele pytań odpowiedzi mają charakter wymuszony – jeśli żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa, należy wybrać tę, która jest najbliższa prawdy. Taki test predyspozycji zawodowych powinien być przeprowadzany przez psychologa już u dzieci w wieku szkolnym, z uwagi na to, że jego wynik może mieć wpływ na wybór konkretnej szkoły lub klasy profilowanej.

Darmowy test predyspozycji zawodowych można zrobić na stronie: https://www.kierunekrozwoju.pl/.

Czy doradztwo zawodowe w szkole podstawowej ma sens?

Czy ma to sens w tak młodym wieku? Przecież młodzież często zmienia zdanie – na przykład wybiera klasę o danym profilu, a potem okazuje się, że jednak nie był to właściwy wybór. Owszem, zdarza się to często, ale dlaczego? Dlatego, że kończąc podstawówkę, dziecko źle wybrało – nie dopasowało profilu nauki do swoich predyspozycji zawodowych, bo ich nie poznało wcześniej. Zatem okazuje się, że doradztwo zawodowe w podstawówce jest ważne.

Zarówno psycholodzy, jak i pedagodzy potwierdzają, że przejście od nauki do pracy jest dużym stresem. Bez wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego proces ten może być jeszcze trudniejszy, tym bardziej, że współczesny rynek pracy bywa naprawdę nieprzewidywalny. Odnalezienie się w tym obszarze nie jest łatwe. Natomiast znając potrzeby pracodawców, prognozy rozwoju ekonomicznego i predyspozycje zawodowe, można dokonać właściwego wyboru w kwestii przyszłej pracy.

Młodzi ludzie muszą wiedzieć także jak ważne jest ciągłe dokształcanie się w danym zawodzie. Konkretne stanowisko pracy nie jest dane na zawsze – pracodawcy wymagają od pracowników, by podnosili swoje kwalifikacje, zdobywali nowe doświadczenia, a czasem nawet wymagają przekwalifikowania się. Tego ostatniego wymaga także często szybko zmieniająca się sytuacja na rynku pracy.

Brak doradztwa zawodowego w szkole skutkował tym, że decyzje o wyborze kierunku kształcenia były nieprzemyślane – podejmowane np. dlatego, że do danej szkoły poszła koleżanka albo dlatego, że jest niedaleko itd. Konsekwencją takich złych wyborów jest niemożność znalezienia zatrudnienia, brak satysfakcji z pracy, wypalenie zawodowe itp.

Decyzje dotyczące wyboru kierunku kształcenia i ścieżki kariery zawodowej powinny być przemyślane i racjonalne, dlatego tak ważne jest, by dzieci już w szkole podstawowej zaczęły się nad tym zastanawiać.

Artykuł sponsorowany.

Trzy powody, dla których warto zapisać się do szkoły policealnej

0
szkoły policealnej

Nie każdy chce, czy też może poświęcić kilka lat na studia. Nie oznacza to jednak wcale, że trzeba zupełnie rezygnować z pracy w wymarzonej branży. Ciekawą i rozsądną alternatywą może być zapisanie się do szkoły policealnej. Poznaj najważniejsze zalety tego rozwiązania i sprawdź, czy może sprawdzić się także w twoim przypadku.

Szybkie podniesienie kwalifikacji

Zdobycie wyższego wykształcenia na uczelni wymaga poświęcenia minimum trzech lat. W międzyczasie wiele może się wydarzyć w życiu człowieka, przez co ukończenie studiów może okazać się niemożliwe, a kilkuletni wysiłek pójdzie na marne. Szkoła Collegium oferuje wiele kierunków policealnych, które można ukończyć nawet w rok, czego przykładem jest nauka w zawodzie asystenta stomatologicznego oraz asystenta osoby niepełnosprawnej.

Większość kierunków trwa nieco dłużej, jednak w dalszym ciągu żaden z nich nie przekracza granicy 2,5 roku. Oznacza to, że w przeciągu około dwóch lat można podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje czy też nawet zupełnie odmienić swoje życie zawodowe. Zaledwie dwa lata wystarczą, żeby zostać np. higienistką stomatologiczną lub technikiem elektroniki i informatyki medycznej. Ukończenie pięciu semestrów nauki pozwala natomiast pracować jako technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny czy też technik dentystyczny.

Nauka za darmo

Jedną z największych zalet szkół policealnych jest oczywiście możliwość bezpłatnej nauki. Dotyczy to zarówno kierunków stacjonarnych, jak i zaocznych z zajęciami odbywającymi się wieczorem lub w weekendy. To duża różnica w porównaniu z uniwersytetami, które pobierają czesne za studia zaoczne. Podnoszenie swoich kwalifikacji w szkole policealnej nie obciąży zatem domowego budżetu.

Nauka za darmo to także idealne rozwiązanie dla młodych osób, które nie dysponują wolnymi zasobami finansowymi lub nie mogą liczyć na finansowe wsparcie rodziny. Udział w zajęciach można wziąć niezależnie od sytuacji finansowej. Do szkoły policealnej mogą zapisać się nawet osoby z niskimi zarobkami czy też bez możliwości rezygnacji z pracy. To właśnie z myślą o nich powstały darmowe kursy wieczorowe oraz weekendowe.

Brak wymogu posiadania matury

Niezdana matura czy też nieprzystąpienie do egzaminu dojrzałości uniemożliwiają przystąpienie do rekrutacji na studia dzienne lub zaoczne. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku szkół policealnych, w których przypadku jedynym wymogiem jest zazwyczaj ukończenie szkoły średniej. Roczny kurs na asystenta stomatologicznego to świetna alternatywa dla osób, które nie zdały matury lub nie dostały się na wymarzone studia.

Wyniki ze szkoły średniej nie mają przeważnie wpływu na przyjęcie do szkoły policealnej, w której liczy się przede wszystkim kolejność składania zgłoszeń. Złe oceny z niektórych przedmiotów nie przekreślą zatem możliwości zrobienia kariery w niezwiązanym z nimi zawodzie. Ponadto wiele szkół policealnych oferuje krótkie kursy kwalifikacyjne, w których przypadku często wystarczy ukończenie gimnazjum.

Przechowywanie i przewóz substancji niebezpiecznych i sypkich

0
kontener

Wiele firm posługuje się na co dzień substancjami niebezpiecznymi, które wymagają przechowywania i przewożenia ich w odpowiednich warunkach. Tylko dzięki temu można mieć pewność, iż nie zostaną one przez przypadek uwolnione do środowiska, co mogłoby negatywnie wpłynąć na ludzi i zwierzęta, które w nim przebywają. Z tych powodów na właścicielu firmy ciąży pełna odpowiedzialność za ich zabezpieczenie. 

Wanny wychwytowe

Jeżeli musisz przechowywać lub przewozić substancje niebezpieczne, powinieneś zainwestować w wysokiej jakości wanny wychwytowe. Ułatwiają one magazynowanie beczek z substancjami szkodliwymi, a jednocześnie idealnie zabezpieczają przed wydostaniem się w niekontrolowany sposób cieczy, która może być niebezpieczna dla środowiska i ludzi. Doskonale sprawdzają się do przechowywania między innymi kwasów czy olejów.

Wyposażono je w odporne zbiorniki, nad którymi zamontowana jest kratownica, na której znajdują się beczki z chemikaliami. W przypadku uszkodzenia jednej z nich, wyciekające substancje spływają poprzez otwory w kratownicy do odpornego dolnego zbiornika, dzięki czemu pozostają pod kontrolą i są łatwe do utylizacji. 

Wysokiej jakości polietylen, z którego wykonano wanny wychwytowe, sprawia, że są one lekkie, a przy tym wytrzymałe i odporne na wszelkiego rodzaju zadrapania, korozję i warunki atmosferyczne. Dzięki specjalnej konstrukcji można je w łatwy sposób przestawiać za pomocą wózków widłowych.

Wanny stalowe

Szczególnym rodzajem wanien wychwytowych są te, które służą do przechowywania substancji łatwopalnych. Są to stalowe wanny wychwytowe, które posiadają wyjątkową mocną konstrukcję i dodatkowe zabezpieczenie w postaci ocynkowania. Zostały przeznaczone do intensywnej eksploatacji, a warstwa ocynkowania zapewnia, iż są niepalne i niereaktywne.

Palety na kontenery IBC

Palety wychwytowe na kanistry IBC to kolejny rodzaj zbiorników, służących zabezpieczeniu substancji chemicznych. Odznaczają się bardzo wysoką odpornością na wszelkiego rodzaju chemikalia, a także dużą pojemnością, która może sięgnąć aż 1200 litrów. Palety pod kanistry IBC sprawdzą się w zakładach przemysłowych, gdzie spełnione muszą być najbardziej rygorystyczne wymagania, związane z przechowywaniem substancji wysoce niebezpiecznych.

Kontenery samowyładowcze

Równie ważnym wyposażeniem każdej firmy powinny być kontenery samowyładowcze, które doskonale sprawdzają się w transporcie materiałów, jak również jako pomoc w gospodarowaniu odpadami. Posiadają zautomatyzowany mechanizm przechylny, który znacząco usprawnia wyładunek różnego rodzaju towarów. Są wyjątkowo użyteczne podczas przewożenia materiałów sypkich.

Wykonane są z wysokiej jakości blachy odpornej na uszkodzenia i zabezpieczonej lakierem przed korozją. Wyposażono je w dodatkowe wzmocnienia w postaci żeber, dzięki czemu można z nich korzystać nawet w ekstremalnych warunkach. Odpowiednia konstrukcja pozwala na używanie ich na wózkach widłowych, co daje wygodę i zdecydowanie przyspiesza czas pracy. W efekcie mogą znaleźć zastosowanie w wielu różnorodnych branżach, w szczególności w dużym przemyśle.

Na co uważać szukając pożyczki? Jak uniknąć ryzyka?

0
pożyczki

Za sprawą internetu pożyczanie pieniędzy stało się dużo prostsze. Niestety wiedzą to również oszuści czyhający na osoby, które potrzebują pieniędzy.

Oszuści korzystają z różnych metody. Czasami jest to próba wyłudzenia danych osobowych, a czasami nakłonienie do podpisania umowy z odsetkami rzędu kilkuset procent. Jak uniknąć tego typu oszustw, i jak się przed nimi chronić?

Branża pożyczkowa w Polsce

W Polsce pożyczkę można uzyskać na dwa główne sposoby. Pierwszą są pożyczki w bankach, na które część osób nie może sobie pozwolić ze względu na brak zdolności kredytowej. Drugim sposobem są tzw. chwilówki, które w wielu przypadkach dorobiły się złej opinii. Problemem były przede wszystkim naginające prawo umowy, zmuszające klienta do spłaty dużo większych kwot od pierwotnie pożyczonych. W ostatnich latach polski rynek chwilówek znacznie się zmienił. Pojawiło się wiele zagranicznych podmiotów, które narzuciły wysokie standardy obsługi, w tym także troskę o bezpieczeństwo finansowe klientów. Dodatkowo władze Polski uchwaliły tzw. ustawę antylichwiarską, która ma na celu eliminację nieuczciwych podmiotów. Przykładem na bezpieczną pożyczkę przez internet jest oferta na stronie: https://www.extraportfel.pl/.

Gdzie wziąć pożyczkę chwilówkę

Pożyczka chwilówka może być zawarta online, dzięki czemu formalności są skrócone do minimum. Właśnie to starają się wykorzystać oszuści. Na szczęście zostały stworzone narzędzi, które pozwalają klientom wybrać najkorzystniejszą ofertę poprzez porównanie z innymi ofertami i zapoznanie się z opiniami klientów. Pożyczka przez internet nie musi być niebezpieczna, ale tylko wtedy jeśli będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Porównywarka pożyczek

W celu porównania ofert należy wejść na strony, które katalogują legalnie działające firmy pożyczkowe w Polsce lub odwiedzić ich indyiwudalne serwisy www. Po wybraniu podstawowych danych (np. wielkość pożyczki i okres spłaty) będziemy mogli zobaczyć porównanie najkorzystniejszych ofert. W tego typu bazach umieszczane są tylko legalne firmy, ponieważ właściciele kalkulatorów dodają je ręcznie. Zależy im na dobrej opinii, dlatego dodawane firmy są wcześniej sprawdzane w celu uniknięcia promowania oszustów. Po wybraniu oferty klient zostaje bezpośrednio przekierowany na bezpieczną stronę właściwej firmy.

Opinie klientów

W sieci można znaleźć opinie o każdej firmie pożyczkowej, która legalnie udziela pożyczek w Polsce. Jeśli nie możemy znaleźć o danej firmie opinii lub są one w większości negatywne, lepiej zrezygnować z podpisania umowy. Jeżeli oferty pożyczkowe znacząco odbiegające od średniej, również powinny wydać się nam podejrzane i warto je wcześniej zweryfikować. Pożyczka online jest bezpieczna, jeśli przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i korzystamy z zaufanych stron i firm.

Jaki router WiFi wybrać?

0
Jaki router WiFi wybrać

Internet stał się jednym z podstawowych kanałów komunikacji ze światem. Trudno by było sobie wyobrazić obecnie obieg usług, handlu, czy przede wszystkim – wymianę informacji, bez dostępu do sieci. Podstawą korzystania z zasobów sieciowych, czy to w domu, czy w pracy, są sprawne routery WiFi. Bez nich – ani rusz. To, na jaki się zdecydujemy, jest sprawą dość istotną. Wybór może być trudny, gdyż produktów tego typu jest naprawdę dużo. Pomocną w podjęciu decyzji może być wizyta na stronie https://www.oleole.pl/routery,d4.bhtml. Znajdziemy tu zróżnicowane propozycje routerów, dokładnie opisane pod kątem technicznym, a także cenowym. Wystarczy tylko podjąć decyzję a potem korzystać z zasobów sieciowych do woli.

 1. Linksys Velop – router dla każdego
 2. TP-LINK – może takiego routera szukasz?
 3. Na zakupy czas!

Linksys Velop – dla każdego

Jedną z propozycji routerów, którą warto rozważyć przed zakupem urządzenia do użytku domowego lub biurowego, jest trzyczęściowy zestaw Linksys Velop VLP0103 AC3600, o wysokiej wydajności, obsługujący dwie częstotliwości: 2,4 GHz oraz 5 GHz. W niższej odbywają się wszelkie czynności, takie jak przeglądanie witryn www, pobieranie plików różnego rodzaju, itp. Wyższa częstotliwość odpowiada zaś za działania wymagające dużego transferu danych, do których zaliczamy granie w gry online, czy też oglądanie filmów w formacie 4K. Router jest fabrycznie wyposażony w port WAN – wystarczy tylko podłączyć kabel, a nasza sieć zewnętrzna, dostarczona przez operatora, będzie mogła być skonfigurowana w prosty sposób. Sklep internetowy OleOle! proponuje korzystne raty albo zapłatę gotówką za cały zestaw. Możemy także dodatkowo nabyć pakiet Extra Ochrona dzięki czemu przez trzy do pięciu lat (w zależności od wykupionej opcji), nie musimy przejmować się ewentualnymi kłopotami z naszym routerem. W przypadku gdyby usterka lub uszkodzenie mechaniczne spowodowało, że routera nie uda się reanimować, za jedyne dziesięć procent wartości możemy nabyć nowe urządzenie. Jest to bardzo korzystna opcja dla każdego klienta – warto o niej pamiętać. Istnieje także możliwość zakupu urządzenia w leasingu – niewątpliwie korzystna dla tych z nas, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

TP-LINK – może takiego routera szukasz?

Jak już wspominaliśmy możliwości zakupu jest wiele. Jednym ich ogranicznikiem są nasze potrzeby oraz potencjalne możliwości finansowe. Minimalnie tańszy od wyżej wymienionego Linksysa jest piekielnie szybki oraz wydajny TP-LINK Archer C5400X. Posiada on aż osiem złącz LAN, dwa porty USB 3.0 a także port WAN. Prędkości przesyłu danych w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz są ponad dwukrotnie wyższe niż u poprzednika. Daje to nam gwarancję szybkiej i wydajnej pracy lub rozrywki – w zależności od tego, do czego zamierzamy go akuratnie używać. Czterordzeniowy procesor naszego routera sprosta wszystkim wymaganiom, które przed nim postawimy. Także i w tym przypadku istnieje opcja leasingu oraz inne udogodnienia zakupowe sklepu.

Na zakupy czas!

Wybór sklepu sieciowego OleOle! jako miejsca, w którym kupimy router to bardzo dobry pomysł. Korzystny system ratalny, dodatkowe gwarancje, możliwość wzięcia sprzętu w leasing, itp., sprawiają że taka decyzja na pewno przyniesie nam wiele korzyści, sporo oszczędności, a także dużo satysfakcji z codziennego używania sprzętu najwyższej jakości. Sprzęt przez nas zakupiony zostanie dostarczony do domu przez kuriera, a w przypadku gdy cena zakupu przekracza 99PLN, taka usługa jest darmowa. Istnieje także możliwość wniesienia sprzętu do domu lub mieszkania oraz jego zainstalowania przez profesjonalnego pracownika. Nic, tylko korzystać z dobrych zakupów online.

Przygotuj się na świąteczny czas – wybierz odpowiednie akcesoria

0
Przygotuj się na świąteczny czas

Świąteczny czas to kolejna okazja do drobnych podarunków. Oczywiście, to nie one są najważniejsze podczas rodzinnych spotkań, ale stają się jeszcze jednym powodem, żeby sprawić komuś przyjemność drobiazgiem, szczególnie dzieciom. Musimy więc pomyśleć o potrawach, które pojawią się na stole, ale i akcesoriach do pakowania. Na co warto zwrócić uwagę?

Pudełka, w których podarunki będą bezpieczne

Niektóre podarunki trafią osobiście do rąk obdarowywanych. Inne zaś trzeba będzie wysłać listownie, bo nie zawsze mamy możliwość spotkania się z ukochanymi osobami. Świąteczne podarunki to nierzadko słodycze, kolorowe pisanki, figurki nawiązujące do wielkanocnych tradycji i wiele innych artykułów. Wszystkie z nich wymagają takiego sposobu pakowania, aby podczas transportu nie doszło do ich uszkodzenia.

Mając już wybrane drobiazgi, zabierzmy się za poszukiwania odpowiednich pudełek. Do rzeczy o niewielkich rozmiarach i niskiej wadze przydadzą się pudełka fasonowe. Posiadają one konstrukcję, w której znajduje się specjalna klapa. Do zamknięcia takiego pudełka nie potrzeba żadnych dodatkowych materiałów. Ponadto są one estetyczne, dlatego tak opakowana wysyłka, na pewno ucieszy odbiorcę. Pudełka fasonowe można znaleźć w różnych rozmiarach – mniejsze i większe. Tego typu opakowania oferuje E-Hurtownia-opakowan.pl.

Jeśli świąteczny czas zbiega się z czyimiś urodzinami, imieninami, rocznicą bądź dowolnego rodzaju przyjęciem, być może przyjdzie nam się zmierzyć z przygotowaniem znacznie obszerniejszych paczek. W tym celu wybierzmy standardowe kartonowe pudełka, dopasowane rozmiarem. Uwzględnijmy tekturę i rodzaj fali oraz grubość, które oferuje. Od tych właściwości zależy bowiem wytrzymałość i trwałość kartonu.

Zabezpieczanie pakunków wewnątrz

Mamy już zewnętrzne opakowanie. Znaleźliśmy nawet to ze świątecznym nadrukiem, aby jeszcze bardziej przybliżyć atmosferę wiosennych spotkań z bliskimi. Czego nam brakuje? Akcesoriów i materiałów, które pozwolą na zabezpieczenie zawartości dowolnej paczki, ale we wnętrzu opakowania.

Tanio i klasycznie – folia bąbelkowa. Jeden z tych produktów, którego właściwości pozwalają na ochronę nawet delikatnych i podatnych na uszkodzenia artykułów. Arkusze foliowe pokryte w całości pęcherzykami wypełnionymi powietrzem, amortyzują wstrząsy. Dobrze wypełniają wolne przestrzenie w dowolnych pakunkach. Zabezpieczają zawartość paczek przed przemieszczaniem się podczas transportu. Są przy tym lekkie, dlatego nie wpływają na masę pakunków, co przekłada się na niskie koszty wysyłki.

Równie dobrze można użyć materiału, jakim jest skropak. Największe atuty takiego sposobu wypełniania pakunków, to lekkość oraz wygodne użytkowanie. Skropak wystarczy wsypać do paczki, aby wypełnił wszystkie wolne przestrzenie. Jest on ekologiczny, ponieważ wykonany wyłącznie przy zastosowaniu surowców pochodzenia roślinnego. Rozpuszcza się w wodzie, a podczas utylizacji nie dochodzi do zanieczyszczania środowiska naturalnego.

Kolejny produkt nadający się do ochrony zawartości pakunków, to tak zwane poduszki powietrzne. One również wyróżniają się lekkością, dlatego nie powodują zwiększenia masy wysyłanych przesyłek. Są sprzedawane w rolkach z linią podziału, dzięki czemu łatwo oderwać i wykorzystać tylko tyle pojedynczych poduszek, ile jest potrzebnych do ochrony zawartości w danej paczce. I ponownie mamy do czynienia z ekologicznym materiałem. Folia, z której zostały wykonane poduszki powietrzne, nadaje się do recyklingu, zaś sam produkt z powodzeniem może być ponownie wykorzystany. Łatwe w użyciu i dostępne w różnych rozmiarach, zapewniają mnogość zastosowań, nie tylko podczas pakowania!

Gdy w grę wchodzi zabezpieczanie przesyłek, szukanie nie tylko trwałych, ale i estetycznych opakowań, znajdźmy chwilę, by zastanowić się nad konkretnymi produktami. Uwzględnić materiały, z jakich są wykonane, rozmiary i zalecane sposoby zastosowania. Dzięki temu nawet najbardziej delikatny artykuł uda się maksymalnie ochronić w trakcie transportu.

Kierunki studiów, po których możesz liczyć na dobrze płatną pracę!

0
Kierunki studiów

Żyjemy w czasach, w których stabilny, a do tego atrakcyjnie płatny etat jest marzeniem każdego młodego człowieka. W obliczu wyzwań współczesnego rynku pracy tak ważną decyzją jest wybór kierunku studiów. Na co postawić?

Praca w budżetówce – poznaj zawody, które cieszą się z przywilejów budżetówki

0
Praca w budżetówce

Stabilna praca bez nadgodzin, przestrzeganie przepisów prawa przez pracodawcę, trzynastki i dodatki do wynagrodzenia, a czasem też wcześniejsza emerytura – to najważniejsze zalety pracy w budżetówce. Dowiedz się więcej o tych korzyściach i poznaj zawody, w których można na nie liczyć.

Praca w budżetówce, czyli gdzie dokładnie?

Państwowa sfera budżetowa, czyli potocznie budżetówka, to wszystkie jednostki organizacyjne opłacane z finansów publicznych. Jest to duża i zróżnicowana grupa miejsc pracy, w których pracują ludzie bardzo wielu różnych zawodów.

Do budżetówki należą między innymi państwowa służba zdrowia, szkoły, wojsko, policja i zakłady karne, straż miejska, czy też straż pożarna. Pracują w niej także osoby zatrudnione w domach pomocy społecznej i domach dziecka oraz domach kultury i innych publicznych placówkach kulturalnych.

Do najliczniejszych grup zawodowych należą jednak urzędnicy. Sfera budżetowa obejmuje bowiem również jednostki administracji państwowej i samorządowej. Wszystkie urzędy, zarówno centralne, jak i lokalne, należą więc do budżetówki.

Na co możesz liczyć w budżetówce? Trzynastka i dodatki do wynagrodzenia

Wedle obiegowej opinii wynagrodzenia w budżetówce nie są już tak atrakcyjne, jak kiedyś. Choć po części to prawda, bo w ostatnich latach płace szybciej rosły w sektorze prywatnym, zarobki w instytucjach publicznych będą systematycznie podwyższane, co widać już w tegorocznych projektach podwyżek.

Zarobki w budżetówce to jednak nie tylko pensja zasadnicza. Pracownicy mogą także liczyć na tak zwane trzynastki – czyli dodatkowe pieniądze w wysokości miesięcznego wynagrodzenia, wypłacane w pierwszych 3 miesiącach nowego roku za rok poprzedni.

Ponadto dostają też szereg dodatków do wynagrodzenia:

 • Miesięczny dodatek stażowy – za wysługę lat (5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za ponad pięcioletnią pracę w urzędach, wzrasta on za każdy rok pracy o 1% aż do poziomu 20%).
 • Dodatki funkcyjne i zadaniowe;
 • Nagrody za szczególne osiągnięcia;
 • Nagrody roczne, doliczane do trzynastki;
 • Nagrody jubileuszowe;

Niektóre osoby zatrudnione w budżetówce mogą także liczyć na wcześniejszą emeryturę. Dotyczy to zwłaszcza wszelkich służb mundurowych (żołnierze, policjanci, strażacy, funkcjonariusze służb specjalnych, straży granicznej, służb celno-skarbowych, służba ochrony państwa, służba więzienna itp.).

Przechodząc na emeryturę – zarówno wcześniejszą, jak i zwykłą – pracownicy budżetówki dostają też wyższą odprawę niż standardowa kwota równa miesięcznemu wynagrodzeniu. W przypadku urzędników, w zależności od stażu pracy jest to od dwu- do sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia.

Stabilna praca, przestrzeganie przepisów prawa przez pracodawcę i inne korzyści

Do zalet pracy w budżetówce należy też szeroko pojęta pewność i stabilność. W przypadku instytucji publicznych ryzyko, że wynagrodzenie będzie się spóźniać lub pracodawca będzie miał problemy z przestrzeganiem prawa, jest znacznie mniejsze, niż w sektorze prywatnym. Państwo stoi na straży porządku prawnego, więc jako pracodawca musi samo działać zgodnie z normami prawnymi i przestrzegać prawa pracy.

Ponadto, chociaż stereotypowa wizja urzędnika dożywotnio przyspawanego do stołka jest już nieprawdziwa, nie da się ukryć, że również stabilność zatrudnienia jest wyższa w sektorze publicznym. Stabilna praca na umowę o pracę, w której o ile na sprawdzisz się na początku, masz szansę na dłuższą karierę, to duża zaleta w dobie szybko zmieniającej się gospodarki i dużej rotacji pracowników w firmach.

Urzędnicy i wielu innych pracowników budżetówki pracują też w stałych godzinach. Co więcej, znacznie rzadziej niż w sektorze prywatnym zostają w pracy po godzinach.

Praca w urzędzie – cechy charakteru i kwalifikacje

Do pracy w poszczególnych zawodach ze sfery budżetowej potrzebne są odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje. Na przykład w przypadku urzędnika istotna jest nie tylko znajomość aktów i norm prawnych czy zasad postępowania administracyjnego, lecz także określone cechy charakteru.

Do najważniejszych należą zorganizowanie, skrupulatność i dokładność, czyli cechy niezbędne przy każdej „papierkowej robocie”. Istotne są też komunikatywność, cierpliwość oraz kultura osobista i koncentracja na potrzebach innych, które są niezwykle potrzebne w kontaktach z petentami.

Na rynku edukacyjnym dostępne są różne kursy i kierunki w szkołach policealnych, które pomogą Ci przygotować się do pracy w urzędach oraz uzupełnić potrzebne kwalifikacje. Przykładem może być choćby kierunek technik administracji (sprawdź na przykład: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-administracji). Innym kierunkiem, szczególnie przydatnym, jeśli chcesz sprawdzić się w pracy z dużą ilością dokumentacji lub w archiwach, jest technik archiwista (zobacz: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-archiwista).

Drzwiczki do kominka

0
Drzwiczki do kominka

Jednym z najważniejszych elementów, o których trzeba pamiętać w trakcie remontu jest wykończenie wnętrz. Dla każdego, któremu marzy się kominek i jest w trakcie realizacji swego marzenia obca nie może być kwestia wyboru odpowiednich drzwiczek kominkowych.

ZOBACZ TEŻ