Design thinking w biznesie

Wprowadzając na rynek nowy produkt czy usługę, zawsze istnieje ryzyko, że wcale nie odpowiedzą one na realne potrzeby klientów tak dobrze, jak wstępnie zakładano. Użytkownicy mogą napotkać problemy, które pominięto na etapie projektowania. Ostatecznie może się okazać, że produkt czy usługa muszą zostać opracowane na nowo od podstaw. Zniechęceni odbiorcy mogą nie dać projektowi drugiej szansy. Na szczęście da się uniknąć tak kosztownych błędów, wcielając w życie ideę design thinking.

Czym jest design thinking?

Design thinking, zwany po polsku myśleniem projektowym, jest kreatywną próbą poszukiwania rozwiązań dla problemów swoich klientów. W zasadzie można przełożyć ją na sposoby i metody pracy, opracowywanie rozwiązań, strategii działania firm oraz procesy tworzenia nowych produktów i usług.

Szkolenie design thinking przybliża kolejne etapy efektywnego projektowania. Jeżeli chcesz zagłębić się w ten temat, zajrzyj na stronę https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/design-thinking,172/.

Jakie są jego zalety?

Zastosowanie metody design thinking w biznesie niesie ze sobą szereg korzyści, mianowicie:

 • pozwala ograniczać koszty przy wypuszczaniu nowego produktu lub usługi na rynek –zniwelowanie konieczności naprawy gotowego produktu;
 • zwiększa szybkość i efektywność tworzenia nowych rozwiązań oraz wyłaniania potrzeb;
 • ma uniwersalne zastosowanie – może być używany na różnych polach biznesu – niezależnie od tego, czy mowa o produktach materialnych, cyfrowych, czy też modelach biznesowych;
 • pozwala spojrzeć na problem z innej perspektywy – umożliwia wejście w buty klienta/użytkownika i ułatwia takie projektowanie, którego efektem jest jak najlepsze zaspokojenie ich potrzeb; myślenie projektowe skupia się na tym, co się chce osiągnąć przy pomocy nowego produktu lub usługi, jakie problemy klienta rozwiązać; bazując na istniejących problemach można przewidzieć przyszłe problemy; Zachęca do innowacyjnego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • pozwala zagłębić się w problem w celu ustalenia jego przyczyn;
 • służy do spełnienia wymagań klienta.

Etapy wdrażania myślenia projektowego

 • etap pierwszy: empatia

Żeby zrozumieć potrzeby klienta, trzeba się nim stać i spojrzeć na problem z jego perspektywy. Oprócz dużej dozy empatii przydaje się też gromadzenie informacji od samych klientów, do czego może posłużyć m.in. wywiad, badanie fokusowe czy ankieta.

 • etap drugi: synteza

Ma na celu selekcję informacji oraz wyłonienie głównego celu procesu myślenia projektowego. Na tym etapie dochodzi do wyłonienia najważniejszych założeń, które definiują ostateczny kształt produktu.

 • etap trzeci: burza mózgów

Gromadzenie spontanicznych pomysłów i rozwiązań. Na tym etapie wyłanianych jest jak najwięcej pomysłów i dochodzi do wybrania tych najciekawszych oraz najbardziej odpowiadających założeniom.

 • etap czwarty: prototypowanie

Połączenie wybranych rozwiązań w formę możliwie najbliższą lub zbliżoną do gotowego rozwiązania. Produkt powinien posiadać wszystkie cechy, dzięki którym może zostać odebrany tak, jak jego wersja finalna.

 • etap piąty: testowanie

Próba przetestowania prototypu na docelowej grupie odbiorców w możliwie naturalny sposób. Na tym etapie każda uwaga jest cenna. Osobom testującym nie powinno być narzucane zdanie dotyczące produktu. Warto stworzyć warunki odpowiednie do swobodnego wyrażenia opinii osób testujących. Wyciągnięte wnioski mogą posłużyć do stworzenia kolejnego prototypu, po wyeliminowaniu błędów i poszerzeniu funkcjonalności zgodnie z uwagami.

Jak design thinking wygląda w praktyce?

Warto przytoczyć tu przykład. Na rynku istnieje firma X zajmująca się dostawami produktów spożywczych bezpośrednio do klientów. Bazuje na zamówieniach, które odbiera za pośrednictwem strony internetowej oraz drogą telefoniczną. Jej celem jest stworzenie aplikacji mobilnej, która ułatwi zamawianie, uprzyjemni proces zakupów, a przede wszystkim zwiększy sprzedaż. Wstępnie właściciele usługi dowozu przyglądają się potrzebom klientów i mogą, na przykład za pośrednictwem badań, dojść do wniosku, że najistotniejsze dla klientów są: szybka płatność online, możliwość dopasowania do siebie terminu dowozu, przejrzystość dostępnego asortymentu. Ze wszystkich potrzeb oraz założeń przedsiębiorcy wyłaniają główny cel i ramową koncepcję. Następnie w procesie burzy mózgów zbierają pomysły na temat tego, w jaki sposób każda potrzeba zostanie zrealizowana. Pada kilka propozycji dotyczących metod płatności online, z których pozostają te najwygodniejsze dla klientów i najkorzystniejsze dla firmy. Z burzy mózgów wyłania się brief dla firmy programującej aplikacje w formie prototypowej. Produkt nie zostaje od razu wdrożony do użytku. Odpowiednia grupa testowa powinna użytkować aplikację przez jakiś czas w celu wychwycenia błędów, zebrania uwag i zaobserwowania brakujących funkcjonalności, które znacząco wpłynęłyby na użyteczność produktu oraz przełożyły się na pozytywne doświadczenia użytkownika. Programiści wprowadzają zalecane poprawki, aby udoskonalić produkt. Proces testowania jest ponawiany, aż do uzyskania satysfakcjonujących efektów. Dopiero wtedy gotowa aplikacja zostaje udostępniona klientom.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here