Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej w PIT?

Każdego roku podatnicy muszą rozliczyć się z US, czyli w terminie wysłać odpowiedni PIT zawierający rozliczenie podatkowe. Daje to możliwość uzyskania jednej z wielu ulg, konieczne jest jednak spełnienie pewnych wymagań i warunków. Bardzo duża grupa podatników w swoim rozliczeniu korzysta z tzw. ulgi na dziecko, czyli ulgi prorodzinnej. Z poniższych wskazówek dowiesz się, w jaki sposób uwzględnić chęć skorzystania z takiej ulgi i czy w ogóle masz możliwość ubiegać się o jej przyznanie.

Jakie warunki musisz spełnić?

Istnieje kilka warunków, jakie musisz spełnić chcąc starać się o przyznanie ulgi na dzieci. Warunki te znajdziesz w odpowiednim rozwinięciu w treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oto one w skrócie:

– musisz rozliczać się na zasadach ogólnych, corocznie wypełniając druki PIT-37 i PIT-36. W takich drukach możesz zaznaczyć chęć korzystania z ulgi dotyczącej posiadania dzieci. Pamiętaj o wybraniu odpowiedniego druku – PIT-37 musisz wypełnić, gdy twój dochód rozliczany jest za pośrednictwem płatnika, PIT-36 gdy dochód uzyskujesz bez takiego pośrednictwa i samodzielnie odprowadzasz składki podatkowe.

– wychowujesz dzieci, czyli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym lub członkiem rodziny zastępczej dla dzieci do 18 r.ż.  lub do 25 r.ż. jeśli jeszcze się uczą. Wymogiem w tym przypadku jest brak dochodów osiąganych przez dzieci przekraczających 3089zł oraz nauka w jednym z typów szkół: średnich, zawodowych, policealnych i wyższych, znajdujących się w Polsce bądź w innym kraju.

– wychowujesz dzieci – jak wyżej – niepełnosprawne, niezależnie od ich wieku.

– posiadasz władzę rodzicielską w stosunku do dziecka, jesteś jego opiekunem prawnym lub członkiem rodziny zastępczej na mocy odpowiedniego orzeczenia sądowego.

Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej w PIT?– spełniasz tzw. kryterium dochodowe. Dotyczy ono ulgi przyznawanej na jedno dziecko. W przypadku małżeństwa kryterium nie może przekraczać 112 tys. zł, dla pojedynczego rodzica 56 tys. zł.

Jak wysoką ulgę możesz otrzymać?

Dla osób mających dzieci najbardziej istotna jest wysokość kwoty ulgi, na jaką mogą liczyć. Kwota ta zmienia się co jakiś czas, dlatego trzeba śledzić najbardziej aktualne dane. Niezmiennie jednak spotyka się uzależnienie wysokości ulgi od liczby dzieci w rodzinie. Kryteria wysokościowe podawane są w trzech grupach: dla jednego lub dwojga dzieci, dla trojga dzieci oraz dla czworga i więcej. Dla przykładu, wysokość ulgi w 2013 r. wynosiła w I grupie 1112,04zł/pierwsze i drugie dziecko, w II 1668,60zł /trzecie dziecko, w III grupie 2224,08zł/czwarte i kolejne dziecko.

Jak starać się o ulgę?

Rodzice lub opiekunowie zainteresowani otrzymaniem ulgi w swoim rozliczeniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37 muszą wypełnić dodatkowo określony załącznik – PIT-O. Trzeba będzie podać wszelkie dane dzieci, ich liczbę w rodzinie, numery pesel itd. Warto mieć przygotowane wszelkie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do starania się o ulgę na wypadek ewentualnej kontroli. Wśród tych dokumentów wymienia się np. odpisy aktów urodzenia, orzeczenia i zaświadczenia z sądu dla opiekunów/rodzin zastępczych, zaświadczenia potwierdzające fakt edukacji dla dzieci w wieku powyżej 18 lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here