Jakie dokumenty niezbędne są przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny?

Gdy wybierzesz się do banku z uwagi na chęć starania się o kredyt hipoteczny, otrzymasz szczegółowe wytyczne, jakie dokumenty musisz dostarczyć przy kolejnej wizycie razem z wypełnionym wnioskiem. Dzięki zebraniu tych dokumentów przedstawisz w instytucji odpowiednie kwestie, przez co bank obliczy twoją zdolność kredytową, sprawdzi, na ile jesteś wiarygodny i jaka jest sytuacja prawna nieruchomości przeznaczonej pod zabezpieczenie kredytu. W poniższym poradniku dowiesz się, o jakie dokumenty będzie trzeba się postarać. Możesz w ten sposób znacznie przyspieszyć procedurę wnioskowania o kredyt.

Pierwsza grupa dokumentów będzie dotyczyła twojej osoby – czyli kredytobiorcy

Ponieważ możliwych do dostarczenia dokumentów jest dość sporo, ale niektóre stają się potrzebne tylko w konkretnych warunkach, przedstawimy to w postaci listy z dodatkowymi informacjami. Wśród niezbędnych dokumentów na pewno znajdą się:

dowód osobisty – kopię i oryginał do wglądu

– dodatkowy dokument tożsamości zawierający zdjęcie, np. prawo jazdy, paszport

– dokument, na mocy którego możesz stale przebywać w Polsce, jeśli nie pochodzisz z Polski

– wyciąg z Biura Informacji Kredytowej dokumentujący historię kredytową, jeśli pochodzisz z innego kraju niż Polska

– akt notarialny dowodzący rozdzielczości majątkowej z małżonkiem lub dokument potwierdzający planowany rozwód, jeśli wniosek o kredyt hipoteczny dotyczy tylko ciebie a małżonek o niczym nie wieJakie dokumenty niezbędne są przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny?

zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanego dochodu, wystawione maksymalnie do 30 dni wstecz

dokument od pracodawcy potwierdzający chęć przedłużenia z tobą umowy o ile jest zawarta na czas określony

wyciąg z rachunku bankowego z określonego czasu, najczęściej stosuje się 3 lub 6 miesięcy wstecz

– wypełniony PIT-37 z poprzedniego roku lub jeszcze z wcześniejszego

świadectwo lub świadectwa pracy, jeśli pracowałeś już w kilku różnych miejscach

– dokument z ZUS potwierdzający wartość podstawy do odprowadzania składek

– szereg dokumentów dotyczący sposobu, w jaki uzyskujesz dochód jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, zawierasz liczne umowy o dzieło/umowy zlecenie, jesteś emerytem bądź rencistą.

 

Druga grupa dokumentów będzie dotyczyła nieruchomości.

Rodzaj tych dokumentów będzie częściowo uzależniony od typu nieruchomości, jak również tego, czy np. nieruchomość została nabyta na rynku wtórnym. Musisz przygotować:

– umowę przedwstępną zawartą z poprzednim właścicielem nieruchomości

– dowód na wniesienie wkładu własnego

akt notarialny lub inny dokument potwierdzający, że nieruchomość istotnie należała prawnie do poprzedniego właściciela

wypis dotyczący nieruchomości z księgi wieczystej – do 30 dni wstecz

dokument wystawiony przez spółdzielnię mieszkaniową o braku zaległości w opłatach – do 30 dni wstecz

dokument wystawiony przed odpowiednie podmioty, dotyczący braku zaległości w opłatach za media, elektryczność, wodę itd.

zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające możliwość założenia księgi wieczystej – również do 30 dni wstecz

– tzw. operat szacunkowy lub wycenę dokonaną przez bank, co pomoże określić wartość nieruchomości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here