Decydując się na sprzedaż, zakup nieruchomości lub przeniesienie czy zniesienie praw własności, należy udać się do kancelarii notarialnej. Bez podpisu i pieczęci notariusza żaden dokument nie nabierze mocy prawnej i nie będzie brany pod uwagę przez sądy i urzędy.

Powinien upewnić się, czy strony są świadome konsekwencji

Notariusz Katowice w czasie wykonywania swoich obowiązków powinien zachować całkowitą bezstronność oraz obiektywizm. Do jego głównych zadań należy czuwanie nad zabezpieczeniem praw i interesów stron, dla których dana czynność ma skutki prawne.

Jeżeli warunki umowy są bardzo krzywdzące dla jednej ze stron, notariusz powinien odmówić wykonania czynności. Notariusz Katowice ma również obowiązek upewnić się, czy osoby podejmujące czynności na pewno rozumieją, jakie będą ich konsekwencje, powinien udzielić wyjaśnień dotyczących wykonywanej usługi.

Musi czuwać nad zgodnością umowy

W przypadku transakcji obrotu nieruchomościami do głównych zadań notariusza katowice, należy czuwanie nad zgodnością dokumentu z prawem. Oczywiście musi też brać pod uwagę okoliczności zawierania umowy oraz świadomość jej uczestników. Jeżeli będzie miał jakiekolwiek wątpliwości do przedmiotu umowy, czy do praw i obowiązków nabywcy, może wstrzymać działania. Musi to zrobić również w przypadku, gdy dana czynność narusza prawo. Przykładowo, gdy cena danej nieruchomości jest rażąco niska i nabywca wyzyskuje sprzedawcę przez jego niedoświadczenie, niedołęstwo czy aktualne położenie.

Tak samo należy traktować stosowanie presji, wprowadzanie w błąd, podszywanie się pod członka rodziny. Zadaniem notariusza katowice jest uświadomienie stron o istniejących możliwościach. Na przykład wyjaśnienie skutków transakcji umowy darowizny nieruchomości i zestawienie jej z umową dożywocia. Przypadku są różne, niekiedy dochodzi do sytuacji, gdzie jedna ze stron odmawia sporządzenia umowy sprzedaży, bo o własność toczy się spór sądowy.

Zawód notariusza jest obłożony dużym zaufaniem społecznym, taka osoba powinna wykonywać swoje obowiązku z dużą starannością oraz zgodnie z prawem i własnym sumieniem. Pamiętajmy, że działania kancelarii notarialnej mogą zostać poddane wątpliwości. Z obowiązkami oraz rolą notariusza można zapoznać się w Kodeksie Etyki Zawodowej Notariusza, który dzieli je na kilka podstawowych grup. Pamiętajmy, że za usługi notarialne będziemy zobowiązani uiścić stosowną opłatę, która jest ustalana indywidualnie przez każdą kancelarię, przy czym są nałożone pewne ograniczenia dotyczące stawek.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here