Rozliczenia podatkowe z inwestycji w ETF

Wprawdzie fundusze ETF to obecnie jeden z najpopularniejszych wyborów inwestycyjnych, które w doskonały sposób mogą zabezpieczać cały nasz kapitał inwestycyjny, to jednak musimy również pamiętać o pewnych obowiązkach, które leżą po stronie inwestora, a co za tym idzie, podatnika. Jak wyglądają rozliczenia podatkowe po zbyciu funduszy ETF?

Inwestycje w ETF na rodzimym koncie brokerskim

Jeśli nasze inwestycje w ETF są realizowane za pośrednictwem konta maklerskiego bądź brokera zarejestrowanego w Polsce, rozliczenie podatkowe tytułem zysków ETF lub wypłaty dywidendy nie będą stanowiły dla nas dużego problemu. Odwiedź witrynę firmy, by dowiedzieć się, jak krok po kroku rozliczyć cały zysk związany z działalnością na giełdzie.

Jeśli decydujemy się zrealizować inwestycję ETF i zbyć jednostki, każdy zysk musi zostać rozliczony w zgodzie z panującym prawem i od czystego zysku niezbędne będzie odprowadzenie potocznie znanego podatku Belki. Ewidencja zbycia jednostek ETF następuje za pośrednictwem deklaracji PIT-8C. Jak wygląda sytuacja w przypadku dywidend? Wartość, która wpłynie na konto to kwota netto, już wolna od podatku. Ze względu na to, że nadawcą takiej płatności będzie bezpośrednio broker, nie będziemy musieli martwić się kwestią ewidencjonowania takiego dochodu w deklaracjach podatkowych. 

Co, gdy ETF jest rozliczany w innej walucie

Wydawać by się mogło, że waluta funduszu ETF ma wpływ jedynie na potencjalne ryzyko walutowe związane z wzrostem czy spadkiem wartości relacji jednej waluty do drugiej. Ta kwestia jednak ma równie duże znaczenie w obszarze podatkowym, gdzie każda wartość powinna być zaewidencjonowana w walucie krajowej, czyli złotych. 

Na szczęście sprzedaż jednostek ETF za pośrednictwem brokera zawsze w praktyce  wiąże się z obowiązkiem brokera do przeliczenia zysku z ujęciem odpowiedniego kursu walutowego. Co to dla nas znaczy? My w formularzu podatkowym PIT-8C możemy bez najmniejszych problemów wpisać kwotę, którą otrzymamy od samego brokera. Kwotę potencjalnego zysku związanego ze zmianą kursu walutowego wpisać powinniśmy w rubryce kosztów uzyskania przychodu. 

Inwestycje w ETF za pośrednictwem zagranicznego brokera

Nieco inaczej wygląda sytuacja, w której nasze inwestycje są realizowane za pośrednictwem konta brokerskiego zarejestrowanego w innym kraju. Rodzimy broker ma obowiązek wysłania odpowiedniego PITu do nas, co stanowi idealną podstawę do poprawnego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym

W przypadku zagranicznych brokerów, taki dokument niekoniecznie jest do nas przesyłamy, dlatego pewne kwestie będziemy musieli wydedukować samodzielnie. Na początku niezbędne będzie uzyskanie informacji o kursie walut z dnia poprzedzającego transakcję kupna i sprzedaży ETF. Różnica ta musi zostać zaewidencjonowana w stosownym załączniku PIT/ZG. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here