Rozpoczęcie studiów I stopnia otwiera drogę do zdobycia wykształcenia wyższego, dobrze płatnej pracy i stabilnej przyszłości. Jednak przed wyborem uczelni warto rozeznać się w dostępnych rankingach oraz opiniach, a także przygotować niezbędne dokumenty. Co zatem powinniśmy wiedzieć o studiach licencjackich?

Jak zapisać się na studia licencjackie?

Podstawowy warunek, który należy spełnić, to zdanie matury. W Polsce obowiązują trzy przedmioty obowiązkowe, które trzeba zaliczyć na poziomie podstawowym egzaminu dojrzałości. Są to: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki czy francuski, które cieszą się największą popularnością). Obok formy pisemnej, niezbędne jest również zdanie egzaminów ustnych z języka polskiego i wybranego języka obcego. Ponadto, konieczne jest również zdawanie jednego z wyżej wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Jednak aby dostać się na wymarzone studia, należy zrobić coś więcej, niż zadośćuczynić podstawowym warunkom zdania matury. Mianowicie, należy podejść do dodatkowego przedmiotu, który podczas rekrutacji wymaga dany uniwersytet czy akademia.

Jeśli egzamin maturalny poszedł po naszej myśli, możemy przystąpić do rejestracji kandydatów na studia. Podczas niej określamy interesujący nas kierunek oraz podajemy wynik matury. Zwykle konieczne jest również wypełnienie ankiety internetowej. Następnie, musimy sprawdzić wszystkie formalne wymogi przyjęcia w poczet studentów. Wśród nich wymienić możemy uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, dostarczenie niezbędnych dokumentów, fotografii, a także zapoznanie się z terminami ogłoszenia wyników rekrutacji podstawowej i uzupełniającej. Jeśli wszystko przebiegnie po naszej myśli, to wystarczy podpisać umowę i cieszyć się statusem studenta.

Jak wybrać kierunek na studiach licencjackich?

Zarządzanie, dziennikarstwo czy architektura – to przykładowe kierunki, które wciąż cieszą się dużym wzięciem. Jednak popularne wśród młodych ludzi jednostki kształcenia, takie jak Grupa Uczelni Vistula (z której ofertą możesz zapoznać się na stronie: http://www.vistula.edu.pl) charakteryzują się bardzo zróżnicowaną i bogatą ofertą kierunków. Ważne, by zdecydować się na taki, który jest dla nas interesujący lub dzięki któremu możemy zdobyć wymarzony zawód. Warto przeanalizować swoje mocne i słabe strony, a także określić kim chce się zostać w przyszłości. Na tym etapie musimy również zdecydować, czy chcemy rozpocząć studia licencjackie czy inżynierskie. Wśród tych pierwszych znajdziemy między innymi kierunki humanistyczne, do studiowania których przydatne są takie cechy osobowościowe jak: kreatywność, charyzma, otwarty umysł czy chęć pracy z ludźmi. Z kolei na studiach inżynierskich przydadzą się przede wszystkim umiejętności ścisłe.

Jak wygląda studiowanie?

Po dostaniu się na wybrany kierunek, student otrzymuje legitymację oraz indeks, który odzwierciedla przebieg jego toku nauczania. Legitymacja z kolei uprawnia do wielu zniżek (między innymi na komunikację miejską), a jej ważność przedłużana jest po każdej zdanej sesji egzaminacyjnej. Studia licencjackie trwają 3 lata (podzielone na 6 semestrów), po których możemy kontynuować kształcenie na drugim stopniu (studia magisterskie).

Korzyści płynące ze studiowania

Studiując, poszerza się wiedzę, uczy zorganizowania i odpowiedzialności. Nie bez powodu w końcu mówi się o wyjeździe na studia, jako o symbolicznym kroku w dorosłość. Zdobycie tytułu licencjata czy inżyniera znacznie ułatwia znalezienie dobrze płatnej posady i sprawia, że nasza pozycja na rynku pracy jest zdecydowanie mocniejsza. Jest to przede wszystkim szansa na zajmowanie się tym, co nas interesuje i sprawia nam przyjemność. Kolejnym plusem, oprócz zdobytego wykształcenia, jest poznawanie nowych ludzi, zawieranie znajomości i kontaktów – studia łączą tych, którzy mają wspólne pasje i cele. Ukończenie pierwszego stopnia daje także możliwość kontynuowania nauki i rozpoczęcia studiów magisterskich, co w dzisiejszych czasach staje się prawdziwym „must have” dla wielu zawodów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here