PIT 37

Każda osoba osiągająca w danym roku dochody zobowiązana jest do dokonania rocznego rozliczenia na właściwym formularzu. W tym celu można skorzystać z dostępnej od niedawna usługi Twój e-PIT online. Korzystając z tej opcji po zalogowaniu na portal podatkowy znajdziemy automatycznie przygotowany i udostępniony przez Krajową Administrację Skarbową roczny PIT 2019. Wybierając tę usługę podatnik nie musi wypełniać dokumentów, aby rozliczyć podatek. Elektroniczne zeznanie podatkowe znajdujące się na tym portalu zostało uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową.

Aby się zalogować się w serwisie podatki.gov.pl należy wybrać Twój e-PIT i dokonać uwierzytelnienia wpisując wcześniej przygotowane informacje, czyli

– PESEL lub NIP i datę urodzenia,
– kwotę przychodu wpisanego w PIT za 2018 rok,
– wartość przychodu za 2019 rok, którą można znaleźć w jednej z informacji od płatników np. PIT-11.

Następnie dane należy potwierdzić kwotą nadpłaty lub podatku do zapłaty z deklaracji za 2018 rok. W sytuacji otrzymania informacji od organu rentowego na należy podać kwotę nadpłaty albo do zapłaty z wynikającą z formularza PIT-40A.

Osoby posiadające profil zaufany, mogą zalogować się wykorzystując dane do logowania w PZ.

W dalszej kolejności należy sprawdzić swoje dane i można zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Osoby, które nie rozliczają się indywidualnie, mogą zmienić sposób rozliczenia na wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Ponadto można wykonać inne modyfikacje. Możliwe jest wskazanie organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku, wprowadzenie zmiany danych dotyczących ulgi na dzieci. Nie ma również przeszkód, aby dodać inną ulgę lub skorzystać z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego a także wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

PIT 2019

Innym rozwiązaniem jest odrzucenie przygotowanego zeznania np. PIT 37 i rozliczenie się samodzielnie w innej formie. Wówczas deklaracja ta nie będzie brana przez Urząd Skarbowy pod uwagę Jeżeli podatnik nie zrobić nic, wtedy 30 kwietnia rozliczenie zostanie uznane za złożone . Po przesłaniu zeznania rocznego należy pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru czyli tzw. UPO.

Wprowadzenie usługi Twój e-PIT stało się możliwe dzięki rozbudowie zasobów informatycznych Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej i jest doskonałym rozwiązaniem dla wielu podatników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here