koszty uzyskania przychodu

Kwota wolna od podatku stanowi stały element programów wielu partii politycznych i niemal od zawsze obecna jest w dyskusjach gospodarczych i społecznych. Trzeba zauważyć, że precyzyjnie to jest kwota dochodu wolnego od opodatkowania. System podatkowy każdego państwa powinien być dopasowany do realiów ekonomicznych obywateli, a to, ile wynosi aktualna kwota wolna od podatku jest jego ważnym elementem.

Dyskusje trwają pomiędzy bardziej liberalnym podejściem do polityki fiskalnej, a gospodarczymi konserwatystami, którzy siły państwa poszukują w zadaniach realizowanych z wpływów podatkowych. Te ostatnie powinny być jak największe, a wtedy kwota wolna jest sprawą co najmniej dyskusyjną. Odrębną kwestią pozostaje poczucie tzw. sprawiedliwości społecznej, która działa w dwie strony. Swoje racje mają zarówno obrońcy kwoty wolnej, a także rzecznicy jej zwiększania, jak i ich konkurencji w dyskusji publicznej, którzy uważają z kolei, że podatki powinni płacić wszyscy. Płatnikami zatem mają sie stać także osoby o najniższych dochodach, którzy w tej chwili „łapią się” na kwotę wolną od danin publicznych. Nie czas i miejsce na rozsądzanie tego fundamentalnego sporu, warto jednak przyjrzeć się oddziaływaniu kwoty wolnej na życie i sytuację gospodarstw domowych.

PITy 2021

Przy rozliczaniu zeznania rocznego kwota wolna jest tylko jednym z czynników na który powinno się zwracać uwagę. Równie ważne są koszty. Dochód tradycyjnie obliczany jest poprzez odjęcie od sumy przychodu kosztów, co tworzy dochód podatnika. Ich limit precyzuje ustawa oraz rodzaj wykonywanej pracy. Co więcej, nie wszystkie wydatki można zaliczyć do owych kosztów i pomniejszyć o nie dochód. Koszty uzyskania przychodu 2020 były regulowane przez zamkniętą listę, na której znalazły się wyłączenia. Spisane zostały przez ustawodawcę w artykule 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są dopilnować, by wszystkie wydatki, które decydują się zaliczać do kosztów miały związek z prowadzoną działalnością. Inne wydatki np. na cele prywatne nie pomniejsza dochodów przedsiębiorcy. Co to oznacza?

Przede wszystkim, przy dokonywaniu rozliczeń należy być uważnym. Nie każdy podatnik czuje się pewnie na gruncie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, jednak poznając swoje prawa i obowiązku unikniemy kłopotliwej wizyty w urzędzie. Dobrym rozwiązaniem są programy, które PITy 2021 rozliczają niemalże automatycznie dzięki zastosowaniu dopasowanych algorytmów. Mimo to nic nie zwalnia z uważności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here